Dlaczego kredyt we frankach był opłacalny?

Sytuacja kredytobiorców w dzisiejszych czasach jest trudna. Podczas podejmowania decyzji kredytowych, kredyt brany we frankach szwajcarskich był opłacalny i nawet polecany. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do sytuacji, którą mamy obecnie. Jak działają kredyty walutowe? 

Czym jest kredyt i na co się składa?

Kredyt walutowy charakteryzuje się tym, że jest udzielany w obcej walucie, innej niż obowiązująca w kraju, w którym mieszka kredytobiorca. Kredyt walutowy inaczej nazywamy kredytem dewizowym. Definicję kredytu określa w Polsce artykuł 69 zawarty w ustawie Prawo bankowe z 1997 roku. Określa dwie strony umowy – bank oraz kredytobiorcę. Kredyt do użyczenie danej kwoty środków pieniężnych w określonym czasie. Mówi o tym ,że kredyt jest formą umowy, która określa warunki korzystania z kredytu, w tym dysponowania nimi w określonym celu. 

Oprócz zwrotu pożyczonej kwoty pieniędzy, kredytobiorca musi zapłacić również odsetki oraz prowizję od kredytu. Odsetki dla banku są formą zapłaty za pożyczenie pieniędzy. Odsetki kredytowe są zależne od różnych czynników m. in. rodzaju branego kredytu, okresu, w jakim trzeba spłacić kredyt oraz stóp procentowych. Dla kredytu hipotecznego będą inne zasady udzielania kredytu niż dla przeciętnego kredytu gotówkowego. 

Prowizja natomiast to kolejna opłata, którą nalicza sobie bank przy udzielaniu pożyczki. Jest jednorazowa. Jest pobierana po to, aby opłacić wszystkie koszty związane z uruchomieniem kredytu. Liczona jest w procentach od kwoty kredytu. Nie ma dokładnych przepisów określających jak wyliczyć prowizję od kredytu, natomiast ogólne koszty kredytu muszą zawierać w limitach określonych w tak zwanej ustawie antylichwiarskiej. Ma ona na celu ochronę kredytobiorców przed bardzo dużymi kosztami kredytu. Ma przeciwdziałać nieuczciwej działalności bankowej i generowaniem ogromnych odsetek.

Czym jest kredyt walutowy?

Kredyt walutowy jest udzielany w obcej walucie. W Polsce taki kredyt będzie udzielony w walucie innej niż złotówki. Najpopularniejsze waluty w naszym kraju, na jakie brane są kredyty walutowe to euro, dolary amerykańskie, funty brytyjskie oraz franki szwajcarskie. Warunkiem, który trzeba obecnie spełnić, aby dostać kredyt walutowy gotówkowy lub kredyt walutowy hipoteczny jest osiąganie dochodów w obcej walucie. Konieczna do udzieleniu kredytu jest także posiadana zdolność kredytowa. 

W Polsce nie ma dużej oferty kredytów walutowych. Dla banków udzielanie takich kredytów jest dość ryzykowne z powodu trudnej sytuacji banku w przypadku, kiedy kredytobiorca zaprzestał by spłaty. Kredyty walutowe dzielą się na: 

  • denominowane 
  • indeksowane

Czym jest kredyt walutowy denominowany i indeksowany? 

W denominowanym kredycie walutowym na umowie kredytowej wpisana jest kwota kredytu w obcej walucie, jednak kwota pożyczona jest wypłacana w złotówkach. Dokładna kwota kredytu nie jest znana, aż do momentu jego uruchomienia. Kwota jest przeliczana w tym dniu na złotówki, a sama wysokość kursu tego dnia jest zawarta w umowie. 

Indeksowany kredyt walutowy to sytuacja odwrotna do kredytu walutowego denominowanego. Kwota kredytu na umowie jest podana w złotówkach. Tak samo jak denominowany kredyt, ostateczna kwota przeliczana jest na konkretną walutę wskazaną w umowie w dniu uruchomienia kredytu. Taka też kwota jest wtedy wypłacana kredytobiorcy. 

Dlaczego kredyt we frankach się opłacał? 

Kredyty walutowe, jak sama nazwa wskazuje są uzależnione od kursów walut. W czasach, gdy ludzie brali kredyty we frankach, kredyt w tej walucie się opłacał. Kurs franka szwajcarskiego był na stabilnym poziomie. Po wejściu naszego kraju do UE złoty się umocnił,co dodatkowo stawiało kredyt we frankach w korzystnym świetle. Kredyty w złotych były wtedy wysoko oprocentowane, co spowodowało ,że dla niektórych taki kredyt był zwyczajnie nieosiągalny. W przeciwieństwie do kredytów w polskich złotych, kredyty w obcych walutach miały niższe oprocentowanie, co stanowiło okazję do wzięcia kredytu. Teraz frankowicze zwracają się do radców prawnych w swoich miastach po pomoc w sprawie jaką są kredyty frankowe Bydgoszcz

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *