Szkolenia rodo czym są?

RODO, czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, weszło w życie w 2018 roku. Od tego czasu trzeba było przyswoić nową wiedzę i dostosować się do nowo obowiązujących zasad prawnych. Początkowo napływ informacji, zmiany i obowiązki związane z polityką ochrony danych osobowych mogą wydawać się przytłaczające. Od przyswojenia wiedzy na temat RODO są specjalne szkolenia rodo. 

Czy firmy prowadzą szkolenia?

Niestety, często firmy bagatelizują szkolenia z RODO dla swoich pracowników. Usługi rodo postrzegane są jako zbędne oraz niepotrzebne pracownikom do wykonywania ich obowiązków. Nawet jeśli pracownik na co dzień ma dużą styczność z danymi i ich procesowaniem to zdarza się ,że przed podjęciem takiej pracy nie miał żadnego szkolenia z zakresu przetwarzania danych. Przystępuje do pracy, bez koniecznej wiedzy. Grozi to nie tylko możliwymi negatywnymi skutkami dla pracodawcy, ale też dla pracownika. 

Czy takie szkolenia są obowiązkowe?

Zatem czy szkolenie RODO jest obowiązkowe? Nie jest. Samo rozporządzenie nie określa obligatoryjności przeprowadzania takiego szkolenia przez  firmy. Chociaż nie jest obowiązkowe to wydaje się konieczne z logicznego punktu widzenia. Powinno być wprowadzeniem, chociażby podobnie jak szkolenia BHP. Tak jak szkolenia stanowiskowe, tak powinny być wdrażane szkolenia RODO. 

Zgłaszanie nieprawidłowości 

Jak wiemy, nieznajomość prawa szkodzi. Tak też właśnie może się stać, kiedy nie przeprowadzimy szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych dla pracowników operujących właśnie na tych danych. Taki pracownik będzie nieświadomy, kiedy nastąpi incydent nieprawidłowości w procesowaniu danych. Kiedy nie będzie wiedział ,że stało się coś złego to nie zgłosi podejrzenia. Na zgłoszenie jest 72 godziny od odkrycia tego incydentu. Należy wtedy zgłosić go do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co za tym idzie, jeżeli takie zgłoszenie nie zostanie dokonane to wiąże się z odszkodowaniami i karami pieniężnymi z tego tytułu. 

Obowiązki administratora 

Chociaż same szkolenie nie są wskazane jako obowiązkowe to jednak Rozporządzenie określa zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych jako obowiązek administratora danych. Musi on zapewnić ,że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem i udowodnić to. 

W przedsiębiorstwie może zostać wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jeśli zostało wprowadzone takie stanowisko to właśnie ta osoba jest odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń w zakresie danych osobowych. Musi mieć na celu zwiększanie świadomości pracowników. Natomiast za decyzję o szkoleniach – gdzie i kiedy – odpowiada administrator, czyli zazwyczaj właściciel firmy.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *